Complimenten workshop

Waarom vinden we het soms zo lastig om een compliment te geven? 

De belangrijkste reden hiervoor is ons brein. Van nature is ons brein veel meer geneigd om te focussen op wat er fout gaat dan op wat er goed gaat. Dit mechanisme gaf ons grotere overlevingskansen, maar nu vormt het een obstakel bij het geven van complimenten. De dagelijkse drukte weerhoudt ons er vaak van om verder te kijken dan het oplossen van problemen, waardoor we simpelweg niet de tijd nemen om te waarderen wat wél goed gaat. Want als iets goed gaat, waarom zouden we daar dan onze kostbare tijd aan besteden?

MIER, leuk vóór de verandering

Complimenteren als een Pro

Maar dan komt het moment van ‘het goede gesprek’ ( voorheen het gevreesde beoordelingsgesprek) waarin we geconfronteerd worden met deze selectieve perceptie van ons brein. We kunnen zo tien dingen opnoemen die ‘beter’ kunnen maar voor wat er goed gaat moeten we diep graven. Deze focus op fouten beschermt ons tegen misstappen, maar tegelijkertijd weerhoudt het ons er vaak van om überhaupt stappen te zetten. Talloze studies tonen aan dat het geven van een compliment daarom veel effectiever is voor iemands persoonlijke groei en daarmee voor de ontwikkeling van een organisatie dan het benoemen van verbeterpunten.

Het geven van een oprecht compliment is als een uniek geschenk waardoor iemand zich gezien en gewaardeerd voelt. Het toont aan dat je moeite hebt gedaan om iemand te begrijpen. Het geven van een compliment geeft een enorme boost aan iemands zelfvertrouwen en gevoel van competentie. Hoewel we deze kracht van een compliment kennen, worstelen we er vaak mee omdat we simpelweg niet goed hebben opgelet. Net zoals we bij een verjaardag door te weinig betrokkenheid teruggrijpen naar het geven van geld of een cadeaubon.

We schieten vaak tekort in het geven van complimenten omdat we te weinig aandacht hebben besteed aan wat er goed gaat. We hebben anderen gewoonweg niet echt gezien. Dat maakt het zo lastig. Om echt complimenten te kunnen geven, moeten we veel meer gaan letten op wat er wél goed gaat, en dat is niet vanzelfsprekend voor ons brein. Het vergt training.

Training in Complimenteren

Een fijne methode hiervoor is het dankbaarheidsdagboek. Als je een team hebt, kun je jezelf de opdracht geven om aan het einde van de dag tien minuten te nemen om voor elke collega op te schrijven wat je die dag hebt gewaardeerd, wat positief was. In het begin vergt dit misschien wat inspanning en diep nadenken, maar na verloop van tijd zal je brein automatisch op zoek gaan naar positieve signalen. Door dit dagboekje train je jezelf en wordt het veel makkelijker om complimenten te geven. Het vergt weliswaar inspanning, maar dat is juist de bedoeling. Medewerkers zullen deze inspanning voelen en waarderen.

Ga nu niet gelijk met complimenten strooien want dan loop je het risico op inflatie. De volgende stap is wat ik noem ‘richtinggevend complimenteren‘. Voel bij alles wat je opschrijft in je complimenten-dagboek waar je oprecht vreugde of waardering bij voelt, omdat het je raakt of omdat het aansluit bij jouw eigen doelstellingen. Spreek alleen die complimenten uit. Benoem alleen die zaken die echt resoneren met je diepste gevoelens van waardering. Focus op datgene wat aansluit bij jouw doelstellingen. Als je wilt dat je team meer initiatief neemt, benoem dan initiatieven. Als je wilt dat iemand zorgvuldiger documenteert, prijs dat dan aan. Op deze manier wordt het geven van compliment een leuke en effectieve management tool.

Kijk voor meer informatie op onze sterke-punten-dag.

Klanten aan het woord

impressie workshop omgaan met verandering

Wil jij een boost voor verandering?

even bellen?

Meer informatie vind je op:

mier.nl

Superhelder.nl